“ქართული ოცნების” არჩეულმა დეპუტატებმა ქვეყნისადმი ერთგულების ფიცი დადეს.

ფიცის ტექსტი ცესკოს თავმჯდომარემ წაიკითხა: “მე, სრულიად საქართველოს წარმომადგენელი და მისადამი ანგარიშვალდებული, ღვთისა და ერის წინაშე ვაცხადებ, რომ კეთილსინდისიერად აღასრულებ პარლამენტის წევრის უფლება-მოვალეობებს. ვიქნები კონსტიტუციური წყობილების, ქვეყნის დამოუკიდებლობის, ერთიანობის და მთლიანობის, ხალხის ინტერესების, მოქალაქეთა უფლებებისა და თავისუფლებების საქართველო ძლევამოსილების დაცვის სამსახურში”.

ფიცის ტექსტის წაკითხვის შემდეგ პარლამენტის წევრები წარმოთქვეს “ვფიცავ”, რის შემდეგაც შესრულდა საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი.

პარლამენტმა 150 დეპუტატის უფლებამოსილება ცნო.

Leave a Reply