ტელეკომპანია ახალი. გადაცემა თემა

თემა – რომელიც მუდამ აქტუალურია . რას იწვევს განათლების მინისტრების სწრაფი ცვლა, რა უნდა შეიცვალოს განათლების სისტემაში.
დაიმახსოვრეთ ეს სახეები!.

Leave a Reply