აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომა ხვალ გაიმართება

პრეზიდენტის განკარგულებით, 15 დეკემებრს, 12 საათზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომა ჩაინიშნა.

დღის წესრიგი

  1.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დროებითი ხმის დამთვლელი კომისიის არჩევა;
  2.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დროებითი სამანდატო კომისიის არჩევა;
  3.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგების შესახებ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაციის მოსმენა;
  4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დროებითი სამანდატო კომისიის მოხსენება უმაღლესი საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის შესწავლის შედეგების შესახებ;
  5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობა;
  6.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დროებითი სამანდატო კომისიის მოხსენება უმაღლესი საბჭოს ფრაქციების რეგისტრაციის თაობაზე;
  7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის არჩევა;
  8. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა;
  9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს კომიტეტების წევრთა რაოდენობის განსაზღვრისა და უმაღლესი საბჭოს კომიტეტებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცება;

აჭარის უმაღლესი საბჭო, ისევე როგორც საქართველოს პარლამენტი, ერთპარტიული იქნება.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*