ზაზა თელია

ექიმი

გააგზავნეთ ჰოსპიტლებში კლოუნები!!

Clown Care – კლოუნები ჰოსპიტალში

რენდომიზირებული და არა-რენდომიზირებული კვლევების სისტემური მიმოხილვა

დასკვნა:
ჰოსპიტალᲘს კლოუნების ყოფნა სამედიცინო პროცედურების დროს, ანესთეზიის დროს პრეოპერაციულ ოთხში და ასევე როგორც რუტინული მოვლის საშუალება ქრონიკული მდგომარეობების დროს წარმოადგენს სასარგებლო სტრატეგიას სხვადასხვა სიმპტომური კლასტერების მკურნალობისათვის.

გაუმჯობესდა აღგზნებადობის, ტკივილის, სტრესის, ემოციური ფონის, კიბოსთან ასოცირებული დაღლილობის მაჩვენებლები (შეფასების კრიტერიუმები – RoB2, ROBINS-I)

Leave a Reply