ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, “ქართული ოცნება” უკანასკნელი წლების განმავლობაში, ორგანიზაციული და სტრუქტურული თვალსაზრისით, ჩამოყალიბდა ჭეშმარიტად დასავლურ იდეოლოგიაზე დაფუძნებულ, კლასიკურ ევროპულ პარტიად, რაც იყო მისი ოცნება, ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი და ამოცანა.

როგორც ბიძინა ივანიშვილი აღნიშნავს, ბუნებრივია, “ქართული ოცნება” ყოველთვის ვერ იქნება ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობის მოსაწონი.

მისი თქმით, განვითარების უფრო მაღალ საფეხურზე გადასვლისათვის, ხელისუფლების პერიოდული ცვლილება გარდაუვალი და აუცილებელია.

ივანიშვილის ვრცელი წერილი იხ:

ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკიდან მიდის და საზოგადოებას ვრცელ წერილს უტოვებს

 

Leave a Reply