გულიანა სანოძე

საოჯახო სასტუმროს მფლობელი. ფერმერ ქალთა ასოციაციის წვერი

-დაარსდეს სახელმწიფო ბანკი, რომელიც ნაკლები პროცენტით გასცემს სესხს და გვექნება საშუალება გავაძლიეროთ საქმე.

Leave a Reply