ანა ქობალია. ფერმერი.

ბაღდათის რაიონი. სოფელი საკრაულა

-პრობლემა ბევრია. მიწა გვაქვს და არ გვაქვს ტექნიკა, არ არის ხელშეწყობა. სოფელი საკრაულა მოწყვეტილია ცივილიზაციას, სოფლის ცენტრამდე არის ასფალტი და საუბნო გზებზეა ცუდი  მდგომარეობაა. დიდი პრობლემაა ის, რომ არ გვაქვს საბავშვო ბაღი, რაც საკმაო პრობლემებს ქმნის.

რაც შეეხება ჩვენს სფეროს, არის ინფორმაციის ნაკლებობაც

Leave a Reply