ნინო გველესიანი

დაბა ხარაგაული

მეწარმე და გამოწვევები

-პრობლემები ბევრია მარკეტინგული და რეალიზაციის კუთხით, დიდი კვების ობიექტები არც კი ინტერესდებიან და ისე ამბობენ უარს პროდუქციის მიღებაზე.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *