ნოდარ სირბილაძე

ეკონომისტი

ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი გაზარდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენს მიერ აღებული სესხი გაძვირდა, ანუ თქვენი გამომუშავებული თანხიდან უფრო მეტი უნდა გაიღოთ სესხის მომსახურებისთვის.
ლოგიკური კითხვა ისაა თუ რატომ არ იყენებს ეროვნული ბანკი მის ხელთ არსებულ სხვა ინსტრუმენტებს ფასების ზრდის მოსათოკად?
რატომ არ ზრდის ლარში მინიმალურ სარეზერვო ნორმებს? რატომ არ ამცირებს დოლარში სარეზერვო მოთხოვნებს?

Leave a Reply

Your email address will not be published.