მსოფლიოს მეცნიერებმა ახალი კვლევის შედეგად დაადგინეს, რომ ეთიოპიის ძირითად პროდუქტს, რომელიც ძალიან ჰფავს ბანანს, აქვს 100 მილიონზე მეტი ადამიანის გამოკვების პოტენციალი

Leave a Reply

Your email address will not be published.