იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ხუთ ვაკანტურ ადგილზე 32 კანდიდატია წარდგენილი.

პარლამენტის ინფორმაციით, კონკურსში განაცხადები წარადგინეს შემდეგმა კანდიდატებმა:

 1. გოგა კიკილაშვილი – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი (მკვლევარი),
 2. თეიმურაზ ჯერვალიძე – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამშვიდობო განათლების ცენტრის მკვლევარ კონსულტანტი,
 3. რუსუდან კვინიკაძე – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამშვიდობო განათლების ცენტრის მკვლევარ კონსულტანტი,
 4. კარლო ბზიშვილი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწვეული ასოცირებული პროფესორი,
 5. ხათუნა ლორია – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი,
 6. ალექსანდრე კურცხალია – სამართლის დარგის სპეციალისტი,
 7. ტრისტან ბენაშვილი – სამართლის დარგის სპეციალისტი,
 8. ლია მუხაშავრია – სამართლის დარგის სპეციალისტი,
 9. კახა წიქარიშვილი – სამართლის დარგის სპეციალისტი,
 10. გია ლილუაშვილი – ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი,
 11. ლიკა საჯაია – ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის პროფესორი,
 12. ზურაბ აზნაურაშვილი – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი,
 13. იოსებ ვარძელაშვილი – საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი,
 14. ნოდარ პაპუკაშვილი – საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორი,
 15. თამარ მახარობლიძე – საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი,
 16. როინ მიგრიაული – ადვოკატი; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი,
 17. გიორგი ტურაზაშვილი – ადვოკატი; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი,
 18. სოფიო სოხაძე – ადვოკატი; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი,
 19. მანუჩარი კოკოჩაშვილი – ადვოკატი; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი,
 20. ზურაბ გურასპაშვილი – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის საგამოძიებო სამმართველოს უფროსი,
 21. ლევან ნემსაძე – სამართლის დარგის სპეციალისტი,
 22. გრიგოლ გაგნიძე – ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის თავმჯდომარე; ადვოკატი; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი,
 23. ავთანდილ კახნიაშვილი – თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი,
 24. ანა აბაშიძე – ა(ა)იპ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი,
 25. ზაზა ბუაჩიძე – ადვოკატი; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი,
 26. ნინო ნიშნიანიძე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის პროფესორი,
 27. დიმიტრი ხაჩიძე – ადვოკატი; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი,
 28. ალექსანდრე კობაიძე – ა(ა)იპ ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაციის თავმჯდომარე,
 29. სულხან სალაძე – კარგი მმართველობის და ინფორმაციის თავისუფლების პროგრამის ხელმძღვანელი (ღია სივრცე კავკასია); საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ლექტორი,
 30. გიორგი ბურჯანაძე – საქართველოს სახალხო დამცველის უფროსის მოადგილე,
 31. გიორგი გზობავა – ადვოკატი; საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი,
 32. ვიქტორ ახალბედაშვილი – სამართლის დარგის სპეციალისტი.

Leave a Reply