“თემა ახალზე”
ალექსი ნონიაძე – ეკონომისტი
-“მედიკამენტებზე ფასის ზედა ზღვარის დაწესება, პრობლემები, მოსალოდნელი კორუფცია “ქართულ-ჯიგრულ პონტში”…
-ფასის ზედა ზღვარის დაწესება იწვევს მის დეფიციტს და ხარისხის გაუარესებას.
-საბაზრო ძალაუფლება და არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია…
-გამოსავალი და ალტერნატივა

Leave a Reply