პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობის პარალელურად, მოქმედ მთავრობას უფლებამოსილება შეუწყდა. მინისტრები მოვალეობის შემსრულებლები გარდამავალ პერიოდში, ახალი მთავრობის დაკომპლექტებამდე იქნებიან.

ამას კანონმდებლობა ითვალისწინებს – ახლად არჩეული პარლამენტის უფლებამოსილების დამტკიცების შემდეგ, მთავრობას უფლებამოსილება ავტომატურად უწყდება.

აქვე შეგახსენებთ, რომ უკვე ცნობილია კომიტეტების ახალი თავმჯდომარეების და სპიკერატის ვინაობა.

ცნობილია საპარლამენტო თანამდებობებზე წარსადგენი კანდიდატები

Leave a Reply