ეკა ბესელია 

-მოლაპარაკებების წარმართვას და მით უფრო შედეგამდე მიყვანას ნიჭი და პასუხისმგებლობის გააზრება ჭირდება!
ეს არ გააჩნია მმართველი პარტიის მომმლაპარაკებლებს!
არ ეთმობათ ის ,რაც არ ეკუთვნით- ძალაუფლება !
სულ ვამბობ და ახლაც ვიმეორებ ძალაუფლება ხალხის ხელშია და ხალხი უნდა იყოს ცვლილებების ავტორი!
ხელისუფლების განმარტება , რომ სასამართლო საქმეებში ვერ ჩაერევიან და არ იციან როგორ გადაწყვიტოს პოლიტიკური საქმეები- სასაცილოდ არავის ყოფნის. ხელისუფლება რომ ერევა სასამართლოში , ამიტომაც მოუწოდებს ყველა -სასამართლო რეფორმის გატარებაზე.
ევროკავშირის როლი არის უდაოდ საპატივცემულო და მათი ძალისხმევა იმსახურებს პატივისცემას , მადლიერებას!
ეცადნენ გონს მოეყვანათ მმართველი პარტიის უმწიფარი ,, ლიდერები” , მაგრამ ,, არა შეჯდა მწყერი ხესა…”

Leave a Reply