გრძელდება მოწყვლადი ოჯახების ხელშეწყობა პანდემიის დროს.
🏡 გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი ლუიზა ვინტონი 15-16 დეკემბერს კახეთსა და ქვემო ქართლში გაემგზავრა და თხუთმეტ ოჯახს სასოფლო-სამეურნეო მასალები და მცენარეთა დაცვის საშუალებები გადასცა.
🏡 UNDP-ის ხელშეწყობას 480 მოწყვლადი ოჯახი მიიღებს, მათ შორის მრავალშვილიანი ოჯახები, მარტოხელა მშობლები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, დევნილები, ეკონომიკურად და სოციალურად დაუცველი ოჯახები და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები.

🏡 UNDP Head Louisa Vinton visited the regions of Kakheti and Shida Kartli on 15-16 December, delivering agricultural aid to increase farm incomes of the vulnerable households.
😷 UNDP assistance is part of the wider pandemic support focused on the most vulnerable and excluded – woman-headed households, single parents, families with many children, internally displaced persons, people with disabilities, national minorities.

ამავე თემაზე

ფერმერი ქალები პანდემიით გამოწვეულ კრიზისს ებრძვიან (ვიდეო)

Leave a Reply