სხვადასხვა

„ჩვენი ტაქტიკა“ – დამოუკიდებლობა და პირველი აგრარული რეფორმა

თამარ ფხაკაძე მკვლევარი. „მიწის კერძო საკუთრება, სავაჭრო–სამრეწველო მოქმედების თავისუფლება, წარმოების განვითარება, სამეურნეო ბაზრისა და სამუშაოს უზრუნველყოფა – აი მთავარი საგლეხო ეკონომიკური მოთხოვნილება“. ნოე ჟორდანია, „ჩვენი ტაქტიკა“ 1918 წელს, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, დემოკრატიული რესპუბლიკის მიწათმოქმედების მინისტრად ნოე ხომერიკიდაინიშნა. თავის წიგნში „აგრარული რეფორმა და სახალხო მეურნეობა“, იგი აღნიშნავს: „სასოფლო მეურნეობას მეტად დიდი ადგილი უჭირავს საქართველოს სახალხო მეურნეობაში, ამიტომ მის შესახებ კვლევა-ძიება და ზრუნვა სახელმწიფოს მოქმედების ერთ-ერთ მთავარ საგანს უნდა შეადგენდეს.“ მთავრობის ერთ-ერთი გამოცემაში ნათქვამია: „საქართველოს მიწებზე მთავრობას რუსი და სხვა უცხოელი ...

Read More »