სოფო ხულელიძე

ვაჟა თანიაშვილი

აქცია სოფელ არშაში

მოხევეები ყაზბეგში ახალი ჰესების აშენების წინააღმდეგ გამოვიდნენ.

დღეს ყაზბეგის მოსახლეობამ კიდევ ერთხელ დააფიქსირა თავისი პოზიცია ჰესებთან დაკავშირებით. მოხევეები ერთხმად წინააღმდეგნი არიან, რომ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში განხორციელდეს ჰიდროელექტრო სადგურების მშენებლობა.

მოგეხსენებათ, ყაზბეგში დაგეგმილია კამარა ჰესის მშენებლობა, რომელიც მდინარე თერგს სოფელ ყანობიდან სოფელ ფანშეტამდე მილსა და გვირაბში მოაქცევს.

წარმოდგენილი სკოპინგის ანგარიში, როგორც დოკუმენტი ზედაპირული და ფორმალური ხასიათისაა, რაც უამრავ კითხვას ბადებს, ადგილობრივ მოსახლეობასა და კონკრეტული დარგის სპეციალისტებში.

Leave a Reply