საქართველოს მთავრობის განცხადებით

ამოქმედდა პენსიის ინდექსაციის მექანიზმი – ეს არის პენსიების ყოველწლიური ზრდის წესი და მკაფიოდ განსაზღვრავს პენსიის ყოველწლიურ მატებას.
🔷 2020 წელს პენსიები გაიზარდა 20 ლარით, ხოლო 70 წელს გადაცილებული პენსიონერებისთვის – 50 ლარით.
🔷 პენსიები იზრდება 2021 წლიდანაც – მინიმუმ 20 ლარით, 70 წელზე მეტი ასაკის პენსიონერებისთვის მინიმუმ 25 ლარით.
✅ ფასების ზრდა აღარ გამოიწვევს პენსიის მსყიდველუნარიანობის შემცირებას, რადგან ქვეყნის ეკონომიკურ მაჩვენებლების გათვალისწინებით ზრდა ყოველწლიურად გაგრძელდება.
► ვრცლად ფინანსთა სამინისტროს 2020 წლის ანგარიში იხილეთ ბმულზე: http://gov.ge/s/62a76

Leave a Reply