გიორგი ჭილაშვილი

-ამ დროისთვის აქტივობა მაღალია, გარემო მშვიდი და მოწესრიგებული გახლავთ! საზოგადოებას მადლობა აქტიურობისთვის! ასე გააგრძელეთ! უნდა ითქვას, რომ საერთაშორისო დამკვირვებლების რაოდენობა საკმაოდ მაღალია.
საერთაშორისო დამკვირვებლების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მათ უნდა მოახდინონ მაქსიმალურად მეტი უბნის მონიტორინგი! კოვიდ რეგულაციები, რაც ასევე ძალიან მნიშვვნელოვანია დაცულია!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *