რუბრიკა

თქვენი სათქმელი

-ეს ცხოვრებაა? ყოველი დღე უარესობისკენ მიდის! ცოდონი ვართ ხალხი. მოგვხედოს მთავრობამ. ყველა უმუშევარი მყავს სახლში, ხალხს ფული არ აქვს, რა და როგორ იყიდოს…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *